Kreslení Online

Omalovánka Sbírka pravidelných polygonů s více ze čtyř stran a kruh. Pentagonu nebo mnohoúhelník s pěti stran, šestiúhelník nebo šestistranné polygon, sedmiúhelník nebo mnohoúhelník se sedmi stranách, Octagon nebo mnohoúhelník s osmi stranách a desetiúhelník nebo mnohoúhelník s deseti stranách