Kreslení Online

Omalovánka Nery, jméno hebrejského původu používané jak pro chlapce a děvče, varianty Neri, Nerri nebo Nerry, její význam je jsem svíčku. Nery, křestní jméno a příjmení ve španělsky mluvících zemích, v Brazílii a USA