Kreslení Online

Omalovánka Kolekce polygony se čtyř stran a čtyři úhly (čtyřúhelníky nebo čtyřúhelníků). První čtyři jsou rovnoběžníky: čtverec, obdélník, kosodélník a kosočtverec. Ostatní čtyři jsou lichoběžníková nebo lichoběžníku (čtyřúhelník s jedním párem souběžných stran), nepravidelný čtyřúhelník (čtyřúhelník s žádnou paralelní stranách) a obě obdélníková verze