Kreslení Online

Omalovánka Superpadouch z Marvel, MODOK, zkratka názvu původního v Mechanized/Mobile/Mental Organism Designed Only for Killing, Mechanizovaný/mobilní/duševní organismus určené jen pro zabíjení. Super Hero Squad