Kreslení Online

Omalovánka Emblém SBV Excelsior, Stichting Betaald fotbal Excelsior, fotbalový klub se sídlem v Rotterdamu, přístavní město na západě Nizozemska. Přístav Rotterdam je největší nákladní přístav v Evropě, má strategickou polohu v ústí řeky Rýn v Severním moři