Kreslení Online

Omalovánka Na Ciborium a kříž. Ciborium, posvátné nádoby pro mešní chléb eucharistie. Hostie