Kreslení Online

Omalovánka Isaac, jméno hebrejského původu. Biblické jméno odvozeno od Itzhaka nebo Jicchak, jeden z tři patriarchové