Kreslení Online

Omalovánka Ignacio, jméno s různými původ a význam. Ignác z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, jezuité