Kreslení Online

Omalovánka Gregory, jména pro děti v angličtině a ve francouzštině, varianta Gregoire. Odvozeno z latinského jména Řehoře, který pochází z řeckého Gregorios