Kreslení Online

Omalovánka Dagmara, ženské jméno z norštiny nebo slovanského původu. Odvozeno od Dagmaer. Varianta jména jako Dagmar