Kreslení Online

Omalovánka Christelle, francouzská varianta Christine, Kristina. Jméno latinského původu, odvozené z Christinus, jeho význam je následovník Krista